Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuws

 

De organisatie van de Herinneringskamers is overgedragen aan
Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken

 

Ook is nu ons 2e project succesvol ondergebracht!
Op 28 juli is de organisatie van de Herinneringskamers door ons officieel overgedragen aan Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken (B&SHO) (www.bedrijfensamenleving.nl)

Het bestuur van Net-Werk vindt B&SHO een prima overnamepartij, gezien haar missie, visie en geen woorden maar daden instelling, gekoppeld aan haar uitgebreide netwerk binnen Zuid-Kennemerland.
Van de zijde van Net-Werk, zal Susanne Spiessberger haar werkzaamheden voor de Herinneringskamers binnen B&SHO continueren.
Naar verwachting zullen wij ook binnenkort over de continuering van ons project “Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland” nader kunnen berichten.

 

 

27 juli  2016

 

 

De organisatie van de Wel Zijn Markt is overgedragen aan VBZMarkt 2015 

  Ons 1e project is succesvol ondergebracht! Op 15 juni is de organisatie van de toekomstige Wel Zijn Markten door ons officieel overgedragen aan de Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM) (www.vbz-kam.nl ).
Het bestuur van Net-Werk beschouwt VBZ als een zeer passende overnamepartij, mede gezien de wederzijdse betrokkenheid tussen de leden van VBZ en de bezoekers van de Wel Zijn Markt.
Het organisatiecomité dat de afgelopen markten heeft georganiseerd, is tegelijkertijd als zelfstandig opererende groep in zijn geheel ondergebracht bij de VBZ.
De eerstvolgende Wel Zijn Markt zal op 16 maart 2017 plaatsvinden in het Winkelcentrum Schalkwijk.

Binnenkort zullen over de projecten “Herinneringskamers” en “Platform nadere berichten“ volgen over de continuering er van.

27 juli  2016

 

 

Beste bezoeker van onze website

Stichting Net-Werk gaat stoppen

  Omdat Net-Werk geen zicht heeft op voldoende structurele inkomsten om haar activiteiten op een professionele wijze voort te zetten, heeft het stichtingsbestuur begin dit jaar besloten de activiteiten van Net-Werk over te gaan dragen aan organisaties die wel de gewenste professionaliteit kunnen waarborgen. Na volledige afronding van dit proces, zal de stichting z.s.m. worden opgeheven.
Het bestuur van Net-Werk is er van overtuigd dat onze traditionele  activiteiten van toegevoegde waarde zijn voor de kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Wij zijn dan ook hard bezig onze waardevolle activiteiten over te dragen. De zorgvuldige afronding daarvan zal nog enige tijd in beslag nemen, maar zal zeker in de loop van 2016 zijn afgerond.
De website blijft nog even in de lucht, mede om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen m.b.t. het proces van overdracht.                                          
Op kantoor is geen bezetting meer. Net-Werk is niet meer telefonisch bereikbaar.  Mails worden incidenteel gelezen.
In echt dringende zaken kunt u mailen met hildem@xs4all.nl of eduard.leutscher@online.nl

 5 mrt  2016

 

 

 

Fotoboek Wel Zijn Markt 2015 

 

Herman Bax ontving vandaag als eerste het boekje met een impressie van de 5e Wel Zijn Markt die afgelopen april in het Winkelcentrum Schalkwijk werd gehouden.

We kijken alvast uit naar de 6e editie van de Wel Zijn Markt.

 

10 feb  2016

 

 

 

Irene heeft afscheid genomen 

 

Onder warme belangstelling heeft Irene de Lange dinsdag 24 november 2015  in de Pelgrimkerk afscheid genomen van Net-Wek Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland.

Na uitgebreid in het zonnetje gezet te zij door onze bestuusvoorzitter Hilde van der Molen en haar allereerste werkgever Bob van Zijderveld, volgde Irene's eigen afscheidsspeech.

lees de afscheidsspeech

26 nov  2015

 

 

 

Stichting Net-Werk zoekt 2 nieuwe bestuursleden

 

Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland wordt gevormd door de jarenlange samenwerking van vrijwilligersorganisaties in Zuid Kennemerland. In 1989 namen de vrijwilligersorganisaties het Rode Kruis, de Zonnebloem en de U.V.V. het initiatief om t.b.v.de bij hen aangesloten vrijwilligers,  de samenwerking te bevorderen .  In het jaar 2007 krijgt het samenwerkingsverband  de naam   stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland. In 2015 zijn inmiddels meer dan 60 vrijwilligersorganisaties via het Platform Vrijwilligershulp verbonden aan Net-Werk.

Lees meer

22 juni  2015

 

 

 

Impressie van het symposium 2014

 

Vrijwillige inzet staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen hoog. Kunnen we inderdaad grote delen van zorg en welzijn aan vrijwilligers overlaten?In dit symposium willen we met aansprekende voorbeelden laten zien dat het kan! Met als doel om kwetsbare burgers niet in de kou te laten staan bij alle veranderingen en bezuinigingen in de zorg.

Lees verder

25 mei  2015

 

 

Bedankt

 

Hierbij willen we alle mensen die betrokken zijn bij het slagen van de Wel Zijn markt 2015 bedanken.
Zo’n 6000 bezoekers liepen langs de 83 kramen voor informatie en advies over zorg en Welzijn. Ook de organisaties hebben ruim de aandacht kunnen schenken aan het Netwerken.
Wij willen Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem bijzonder bedanken voor de warme belangstelling in de afgelopen Wel Zijn Markten.
Wij zijn bijzonder verheugd dat sponsors en het bedrijfsleven het financieel mogelijk hebben gemaakt deze Wel Zijn markt weer te mogen organiseren. Hiervoor onze dank voor hun financiële medewerking.
De studenten van de Hogeschool InHolland hebben ons de dag bijzonder goed geholpen. Wij kunnen trots op hun zijn.

Op basis van de uitslag van de enquête is besloten om op donderdag 20 april 2017 de zesde Wel Zijn Markt te organiseren

Namens het organisatiecomité
Wel Zijn Markt 2015
Herman Bax, voorzitter

23 april  2015

 

  Steunpunt voor Ouderen biedt informatie, activiteiten en gezelligheid
 

Een cursus Spaans, yoga, beter leren omgaan met de iPad of samen eten: bij het Steunpunt voor Ouderen aan de Van Oosten de Bruijnstraat kan het allemaal. Het Steunpunt zet zich er al veertig jaar voor in dat Haarlemmers langer thuis kunnen blijven wonen en dat zij dat op een plezierige manier kunnen doen.

Lees meer

10 feb  2015

 

  Zorgbelang Noord-Holland stopt op 1 juli 2015
 

De provincie Noord-Holland heeft haar kerntaken herijkt, met als gevolg dat het domein ‘zorg en welzijn’ wordt afgebouwd en beëindigd. Voor Zorgbelang Noord-Holland betekent dit dat de subsidie stopt.De afgelopen maanden heeft de organisatie uitgebreid mogelijke toekomstscenario’s onderzocht. Ondanks dat in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de diensten van Zorgbelang Noord-Holland heeft de organisatie de conclusie moeten trekken dat door het wegvallen van de provinciale subsidie een te smalle basis ontstaat om de missie en visie van Zorgbelang Noord-Holland inhoudelijk én economisch verantwoord te kunnen blijven realiseren. Dit betekent dat Zorgbelang Noord-Holland op 30 juni 2015 zal ophouden te bestaan.

Lees meer

27 jan  2015

 

  Nuttige tips van voor mantelzorgers
 

Op de website van Mezzo zijn 8 praktische tips te vinden om het 'keukentafelgesprek' goed voorbereid aan te gaan.

Lees de tips op de site van Mezzo.

 

 

 

 

 

 

24 jan  2015

 

  Serious Request vraagt vrijwilligers
 

Dit jaar staat het Glazen Huis in Haarlem op de Grote Markt. Rode Kruis Haarlem kan hulp gebruiken bij de erehaag en de callcenters.

wie van de 10.000 vrijwilligers in de regio zuid-Kennemerland wil hieraan meewerken?

Ga naar de site

4 dec  2014

 

  Gratis VOG in 2015
 

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

1 dec  2014

 

    10.814 geslaagde matches in 2013
 

In 2013 slaagden we weer ruimschoots in ons streven om drie nieuwe platformleden toe te voegen.

Het Platform Vrijwilligershulp groeide in 2013 van 47 naar 56 leden, inmiddels zijn dit er alweer 61. In de sectie Platform treft u het overzicht aan van al onze leden en hun geslaagde matches in 2013.

Met het hele Platform Vrijwilligershulp kunnen we trots zijn op een totaal aantal matches tussen cliënt en vrijwilliger van 10814

 

26 mei 2014

 

 

    Mezzo selectie gelanceerd
 

Mezzo heeft een team van geselecteerde en getrainde vrijwilligers, allen ervaringsdeskundigen: Mezzo Selectie. Zij presenteren hun persoonlijke verhaal helder en compact. Wilt u als gemeente, zorgaanbieder, zorgopleider of werkgever antwoord op vragen als: Welke wensen en behoeften hebben mantelzorgers om de zorg voor een naaste vol te houden? Waar lopen (werkende) mantelzorgers tegenaan? Hoe kan de samenwerking met mantelzorgers optimaal bijdragen aan de kwaliteit van zorg?

Lees meer over wat Mezzo Selectie voor uw organisatie kan betekenen.

U kunt ook direct een voorlichter aanvragen.

21 mei 2014

 
 
    Ons bestuurslid Paul Winters in Heemstede geridderd
  De heer (Paul) Winters, van 1996 tot 2009 directeur van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, heeft sinds 1982 vele onbezoldigde functies bekleed op het gebied van kunst, cultuur en onderwijs. Hij was onder meer voorzitter van de Federatie Kunstuitleen en van de Stichting Beeldende Amateurkunst in Gelderland, voorzitter van de afdeling Beeldende Kunst van de Raad voor de Kunst, voorzitter van de Commissie Beeldende Vormgeving in Nijmegen en hij begeleidde in 2006 de privatisering van de Muziekschool Waterland. Op onderwijsgebied was hij onder meer bestuurslid/toezichthouder van het Amstelveen College.
Van 1996 tot 2007 was hij initiator en voorzitter van het Overleg van Centra voor de Kunsten in Noord-Holland, met het doel de cultuureducatie in Noord-Holland te professionaliseren en versterken. Op zijn initiatief zijn een bedrijfsschool en studiedagen tot stand gekomen. Verder was hij vier jaar actief als bestuurder van de landelijke Vereniging Kunstzinnige Vorming (VKV) waar hij o.a. de fusie begeleidde met met de Kunstconnectie.
Van 2008 tot 2012 was de heer Winters voorzitter van de Haarlemse kunstenaarsvereniging De Vishal. Hij bracht de vereniging organisatorisch op orde en er werd een code van ‘good governance’ ingevoerd. Ook werd de Vishalkunstprijs ingevoerd.

25 apr 2014

 
 
    Irene geridderd
  Twaalf Haarlemmers ontvingen vrijdag tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Schneiders reikte hen de bijbehorende versierselen uit in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis.

Irene de Lange ontving daarbij de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Irene de Lange zet zich al dertig in voor de verstandelijk beperkte medemens. Zij was één van de oprichters van de stichting Prakische Thuishulp. daarnaast is zij twaalf jaar actief voor de stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland, sinds 2009 als directeur. Zij zette zich zeventien jaar in voor de collectiebve belangenbehartiging van pleeggezinnen en was elf jaar bestuurslid van de afdeling regio Noord-Holland van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), zes jaar secretaris in het landelijk bestuur van de NVP.

(bron: Haarlems Dagblad)

25 apr 2014

 
 
    NLDoet 2014 in de Wollewei
  Vrijwilligers van verzekeringsbedrijf Endema, persoonlijk advies verzekerd, aangevuld met Marijke en Mariska en Micaela van Stichting De Vrolijke Noot hebben de kinderen van de Wollewei een ontzettend leuke ochtend bezorgd.
Mariska zorgde op harp met zowel klassieke muziek als ook kinderliedjes het muzikale optreden en alle vrijwilligers van Endema en Marijke zorgden voor pannenkoeken, yoghurt met fruit en de nodige hand- en spandiensten.

Een ochtend om nooit te vergeten. De vrijwilligers van Endema zeiden hier o.a. het volgende over: Bedankt voor de hele leuke en indrukwekkende ochtend! Wij, als Endema, zijn blij dat wij deze bescheiden bijdrage hebben kunnen leveren. Jullie doen geweldig werk met z’n allen. Irene voor vrijwilligershulp en alle leidsters voor de kinderen. Deze gezellige en veilige “dagbesteding” voor de kinderen is in onze ogen essentieel!

Zo bouwen ze toch een eigen dagritme op met “naar school gaan”. Een kind is een kind, ze verdienen in Nederland het allerbeste, punt. Het is werkelijk schandalig dat wij in een rijk land discussie hebben over deze vorm van school / zorg voor onze kinderen die extra hulp nodig hebben.

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat een gemeente hier anders over denkt…..
Nogmaals hartelijke dank voor deze ochtend.
Graag houden wij contact met jullie. Wellicht kunnen wij in de toekomst nog eens iets voor jullie betekenen.

Met een vriendelijke groet,
Ed Keijzers, directeur Endema

31 mrt 2014

 
 
    Herinneringsmuseum geopend
 

op 5 maart heeft Jur Botter, wethouder van de gemeente Heemstede, het eerste Herinneringsmuseum van Zuid-Kennerland geopend.

Het museum is financieel mogelijk gemaakt door: Hofje Codde en van Beresteyn, Fonds Sluyterman van Loo, Gemeente Heemstede en Haarlemmers voor Haarlemmers.

Bekijk de foto's van Theo Out

17 mrt 2014

 
 
    Herinneringsmuseum weer in de krant
 

Na aanleiding van de opening van het Herineriringsmuseum op 5 maart wijdt haarlem dit Weekend hier een artikel aan.

 

Lees het artikel

3 mrt 2014

 
 
    NLDoetklus 2014 Binnentuin Zuidwijk meer leven en kleur geven
 

Bewoners en collega's hebben het plan gemaakt om deze NLDoetdag de binnentuin op te pimpen. Hoe? Door meer kleur in de tuin te brengen met verschillende planten en een moestuin. Daarnaast is het idee om een overdekt gedeelte te maken voor verkoeling op warme zomerdagen en een groter kippenhok zodat de kippen veilig kunnen scharrelen. Heeft u de extra paar handen om ons te helpen?

Ga naar de kluspagina

11 feb 2014

 
 
    Platformvergaderingen 2014
 

De data van de vergaderingen van Platform Vrijwilligershulp zijn bekend.
Ze vinden plaats in Verpleeghuis Boerhaave en Jacobkliniek op de volgende dinsdagen:

18 februari
13 mei
16 september
11 november

14 jan 2014

 
 
    Nieuwe website Weggeefwinkel Haarlem
 

Weggeefwinkel Haarlem geeft gratis kleren, klein huisraad en andere spullen weg aan mensen die dit goed kunnen gebruiken. Heb je zelf spullen die je niet (meer) nodig hebt? De Weggeefwinkel Haarlem verzamelt, hergebruikt en geeft weg! Iedereen (behalve handelaren) is welkom, de koning(in) tot aan daklozen.

13 jan 2014

 
 
    Workshop HNZZK via Vrijwilligersacademie
 

De Vrijwilligersacademie Haarlem biedt diverse cursussen voor vrijwilligers waaronder onze eigen Workshop HNZZK: Verken je mogelijkheden voor Zorg&Welzijn.

Inschrijven voor onze worshop en diverse andere cursussen kan dus ook via het inschrijfformulier van Vrijwilligersacademie Haarlem

6 jan 2014